Dự diễn đàn có thủ trưởng Chi đội; gần 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Chi đội và Đoàn xã Tam Giang (huyện Núi Thành).

Quang cảnh diễn đàn

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trong thời gian qua và định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Ban tổ chức đã đặt ra nhiều câu hỏi về các quy định, văn bản pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn giao thông để cán bộ, đoàn viên thanh niên tập trung thảo luận.

Các ý kiến tham luận đã làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật, kỷ luật và công tác bảo đảm an toàn; đánh giá đúng tình hình, kết quả chấp hành pháp luật, kỷ luật thời gian qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiều biện pháp thiết thực, sát với tình hình thực tế đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng đoàn viên thanh niên.

Diễn đàn giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phát huy sức sáng tạo, cống hiến của tuổi trẻ, xung kích thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động.

                                                                          Tin, ảnh: Tiến Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *