TPHCM có trung tâm hành chính công đầu tiên
Người dân đến làm thủ tục hành chính Trung tâm Hành chính công TP Thủ Đức ngày 11/11. Ảnh: T.D

Trung tâm Hành chính công TP Thủ Đức sẽ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND; huớng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND giải quyết và trả hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo phân công của UBND; thu phí và lệ phí (nếu có) theo quy định.

Bên cạnh đó, tham mưu công tác cải cách hành chính, thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của UBND và theo quy định pháp luật.

Trung tâm có tổng cộng 37 công chức, gồm giám đốc và 4 phó giám đốc; tất cả công chức của Trung tâm Hành chính công được điều chuyển từ các đơn vị và phòng chuyên môn của TP Thủ Đức nhằm đảm bảo nhiệm vụ được liên tục, không bị gián đoạn.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng đánh giá đây là cột mốc quan trọng thể hiện quyết tâm của TP Thủ Đức xây dựng một nền hành chính phục vụ ngày càng tốt hơn. Mô hình này hết sức đặc biệt khi tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thay vì tiếp nhận, chuyển các đơn vị xử lý và sau đó trả kết quả như mô hình hành chính công thông thường. Điều này sẽ rút gọn thời gian xử lý hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết HĐND TPHCM đã ban hành, hồi tháng 9/2023, ngoài Trung tâm Hành chính công, TP Thủ Đức có thêm 2 tổ chức hành chính mới là Phòng Giao thông công chính, Thanh tra Xây dựng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *