Bất động sản

TP.HCM: Nỗ lực đưa vào sử dụng khoảng 12.000 căn nhà ở xã hội

Trang Nhi 16/11/2023 – 08:17

Giai đoạn 2021-2025, TP.HCM sẽ phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng khoảng 12.000 căn nhà ở xã hội.

Trong giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn TP.HCM đã xây dựng, hoàn thành, đưa vào sử dụng 19 dự án, tổng diện tích đất 24 ha, quy mô 14.954 căn hộ; ngoài ra còn có 1 dự án nhà lưu trú công nhân được đưa vào sử dụng với quy mô 1.449 phòng.

nha-o-xa-hoi-6.jpg
TP.HCM đang nỗ lực đưa vào sử dụng khoảng 12.000 căn nhà ở xã hội

Trong giai đoạn 2016-2020, không có dự án nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân được UBND TP.HCM và HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt trong giai đoạn còn lại, thành phố phấn đầu phát triển hơn 2,4 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở xã hội để đạt mục tiêu 35.000 căn hộ.

Tính từ năm 2021 đến quý 2/2023, trên địa bàn thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng 2 dự án, diện tích sàn xây dựng gần 60.000 m2, quy mô 623 căn hộ. 7 dự án nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân đang thi công với quy mô 4.996 căn hộ.

Tuy nhiên, hiện nay thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc, TP.HCM sẽ phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng khoảng 12.000 căn với tổng mức đầu tư khoảng 11.500 tỉ đồng, tương đương 1,15 triệu m2 sàn. Trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố có 3 dự án nhà ở xã hội dự kiến được bố trí vốn từ ngân sách thành phố.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, bố trí quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội trong đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Triển khai các nội dung quy định đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc thẩm quyền của UBND TP HCM đã được Quốc hội cho phép thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố tại Nghị quyết số 98.

Bên cạnh đó, có giải pháp khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích đối với quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội cũng như thống kê, tính được cụ thể số tiền thu được tương đương 20% quỹ đất và việc sử dụng nguồn tiền này để phát triển đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *