Theo Bộ Y tế, trong năm 2023, nhiều chiến dịch vận động hiến máu lớn đã được tổ chức có hiệu quả, thiết thực, thu hút hàng triệu lượt người tham gia, mang lại cảm xúc tích cực trong xã hội, lan tỏa trong cộng đồng. Theo đó, lực lượng hiến máu tình nguyện ngày càng đông đảo, đa dạng.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động đã, đang được tổ chức, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa trong phong trào hiến máu tình nguyện như Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết; Lễ hội Xuân hồng đã vận động và tiếp nhận được 294.138 đơn vị máu; Chiến dịch “Những giọt máu hồng Hè” và “Hành trình Đỏ” đã vận động và tiếp nhận gần 548.381 đơn vị máu cùng nhiều sự kiện hiến máu lớn khác như Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7.4), Ngày Quốc tế Người hiến máu (14.6)…

Toàn quốc phấn đấu tiếp nhận 1,6 triệu đơn vị máu trong năm 2024. Nguồn: ITN
Toàn quốc phấn đấu tiếp nhận 1,6 triệu đơn vị máu trong năm 2024. Nguồn: ITN

Thống kê cho thấy, tính đến nay, cả nước đã thành lập được 4.530 câu lạc bộ hiến máu, với 153.170 thành viên tham gia như câu lạc bộ hiến máu dự bị, câu lạc bộ 25, câu lạc bộ máu hiếm, câu lạc bộ gia đình hiến máu, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện… Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng hiến máu dự bị ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo cũng được quan tâm và triển khai có hiệu quả.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được đẩy mạnh sâu rộng qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chăm sóc người hiến máu tình nguyện tiếp tục mở rộng. Đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện là cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, người lao động, các tăng, ni, phật tử và chức sắc tôn giáo… nên đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, giúp nâng cao nhận thức, quan niệm của người dân về hiến máu tình nguyện.

Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức được 5.598 buổi tuyên truyền, vận động về hiến máu tình nguyện với trên 1,4 triệu lượt người tham dự; đã có 13.510 cán bộ, hội viên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ được đào tạo, tập huấn về công tác vận động, huy động nguồn lực hiến máu nhân đạo.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế của phong trào hiến máu tình nguyện. Theo đó, một vài thời điểm, hoạt động tiếp nhận máu còn bị gián đoạn do thiếu túi máu cục bộ; nhân lực chuyên trách công tác vận động hiến máu tại một số địa phương còn khó khăn, kinh nghiệm còn hạn chế; công tác phối hợp trong xây dựng kế hoạch vận động, tiếp nhận máu ở một số nơi còn chưa nhịp nhàng.

Theo kế hoạch, năm 2024, toàn quốc phấn đấu tiếp nhận khoảng 1,6 triệu đơn vị máu; tỷ lệ người hiến máu tình nguyện là 99%; tỷ lệ người hiến máu nhắc lại trên 60%; tỷ lệ dân số hiến máu tương đương là 1,6%. Để đạt được chỉ tiêu này, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp, các tập thể, cá nhân cần đa dạng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để hoạt động hiến máu tình nguyện được mở rộng hơn, lan tỏa hơn…

Lãnh đạo Bộ Y tế đã giao Cục Quản lý khám, chữa bệnh là đầu mối để tiếp thu, rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến công tác hiến máu tình nguyện; tích cực triển khai các giải pháp để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hiến máu tình nguyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *