Chánh Thanh tra quận Liên Chiểu Nguyễn Văn Thanh cho biết, năm 2023, các cơ quan hành chính thuộc quận đã tiếp 742 lượt người (cấp quận tiếp 601 lượt người và cấp phường 141 lượt người). Trong đó, tiếp thường xuyên 721 lượt (cấp quận tiếp 591 lượt người, cấp phường 130 lượt người).

Nội dung tiếp công dân (TCD) chủ yếu liên quan đến kiến nghị, phản ánh và gửi đơn KN,TC tập trung về tranh chấp đất, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô nhiễm môi trường và công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư tại các DA trên địa bàn quận; liên quan đến việc nhà ở bị ảnh hưởng do xây dựng đê kè Liên Chiểu, việc mở các lối đi xuống biển Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam…

Toàn quận tiếp nhận 18 đơn thư KN,TC, trong đó đơn thuộc thẩm quyền là 4 đơn; đã giải quyết xong 3 đơn KN, còn 1 đơn TC đang tiến hành xác minh, giải quyết.

Ngoài ra, toàn quận tiếp nhận 368 đơn kiến nghị, phản ánh. Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 277 đơn, cùng với số năm 2022 chuyển sang là 182 đơn. Sau khi phân loại có 459 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết và đã giải quyết xong 203 đơn, đang tiến hành giải quyết 256 đơn.

Riêng UBND các phường tiếp nhận và giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ dân với tổng số đơn tiếp nhận 42 đơn và kỳ trước chuyển sang 2 đơn. Kết quả, giải quyết xong 41 đơn, đang tiến hành giải quyết 3 đơn; đồng thời tiếp nhận qua đường dây nóng 98 trường hợp, kỳ trước chuyển sang 8 trường hợp; giải quyết xong 101/106 trường hợp, đang tiến hành giải quyết 5 trường hợp còn lại.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Thanh tra Liên Chiểu công bố kết luận thanh tra tại các phường. Ảnh: N.P 

Chủ tịch UBND quận Nguyễn Đăng Huy cho hay, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, TCD, tiếp nhận giải quyết đơn KN,TC, kiến nghị phản ánh của công dân; lãnh đạo UBND quận khẳng định đây một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác của UBND quận hàng năm và đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thanh tra, Luật KN, Luật TC; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị và UBND các phường thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành mới có liên quan hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại đơn vị; đảm bảo hiệu quả đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn quận; nhằm nâng cao nhận thức được trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình.

Thanh tra quận thường xuyên phối hợp các ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc; luôn tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn KN,TC, kiến nghị, phản ánh của công dân đảm bảo đúng pháp luật.

Nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về TCD và giải quyết KN,TC, triển khai thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về TCD và giải quyết KN,TC; tăng cường chỉ đạo rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC tồn đọng, phức tạp kéo dài trên địa bàn.

Thường xuyên cập nhật tình hình, kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC phức tạp kéo dài, các vụ việc đông người lên Trung ương theo kế hoạch số 363/KHTTCP ngày 20/3/2019, số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ; kết quả thực hiện kết luận, chỉ đạo của tổ công tác theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhờ duy trì TCD, nắm bắt tâm tư của công dân thấu đáo, nên qua giải thích đã hạn chế lượng đơn phát sinh hoặc tránh phát sinh “điểm nóng” về khiếu kiện; tạo điều kiện ổn định trật tư xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của Liên Chiểu và TP Đà Nẵng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *