Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh, huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Hải Dương trong thời gian tới. Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và tỉnh Hải Dương, nhất là Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định: “Với mong muốn tỉnh phát triển bền vững, bứt phá trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; Hải Dương xác định, công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo ra cơ sở pháp lý, có tính khoa học, thực tiễn để định hướng phát triển. Trong quá trình lập quy hoạch, Hải Dương đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, tham gia đóng góp ý kiến tận tình của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong Vùng và nhân dân cho đồ án quy hoạch tỉnh. Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 19/12/2023”.

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại Hội nghị
Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại Hội nghị.

Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển của Hải Dương; phương án phát triển các ngành quan trọng, phương hướng tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội; phương án quy hoạch hệ thống đô thị và tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn; phương án phát triển các khu chức năng; phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện, liên huyện; phân bổ và khoanh vùng đất đai.

Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đọc Quyết định số 1639.QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đọc Quyết định số 1639.QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, đến năm 2030, Hải Dương phấn đấu là tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ; hệ thống đô thị phát triển xanh, thông minh, hiện đại; đạt một số tiêu chí cơ bản của Thành phố trực thuộc Trung ương.

Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ đạt tiêu chí của Thành phố trực thuộc Trung ương; Thành phố hiện đại, xanh, thông minh, an ninh, an toàn, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, giàu bản sắc văn hóa xứ Đông và là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Hồng. Phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao phục vụ các hoạt động sản xuất trên địa bàn và toàn vùng; phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị tạo sự ổn định cho nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương.

Các đột phá phát triển là tập trung phát triển 5 trụ cột chính bao gồm: Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; Dịch vụ chất lượng cao; Đô thị xanh, hiện đại, thông minh; Nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; Bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Xây dựng 3 nền tảng hỗ trợ: Văn hóa và con người xứ Đông – phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đời sống, môi trường văn hóa lành mạnh; Môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch; Kinh tế số, khoa học – công nghệ, hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Quy hoạch tỉnh Hải Dương được công bố hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực phát triển bền vững, hiệu quả; giúp khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo động lực phát triển cho Hải Dương và lan tỏa cho vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Để hiện thực hóa được mục tiêu quy hoạch, Thủ tướng đề nghị tỉnh Hải Dương khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy hoạch tỉnh, nhất là các ngành, lĩnh vực là tiềm năng, lợi thế, trong đó đặc biệt ưu tiên bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả quy hoạch theo các đột phát: Phát triển 5 trụ cột chính; xây dựng 3 nền tảng hỗ trợ; hình thành không gian phát triển bốn trục.

Về nguồn lực thực hiện quy hoạch, Thủ tướng nhấn mạnh cần đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư; tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động, năng động, sáng tạo; “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể” như tỉnh Hải Dương đã làm tốt thời gian qua.

Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành liên quan triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực của sự phát triển”.

Giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và người dân, doanh nghiệp; kịp thời hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách liên quan; phối hợp chặt chẽ với Hải Dương đánh giá thực trạng, có các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, sự thành công của hội nghị hôm nay là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo sức lan tỏa và thu hút được ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương.

Trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 27 doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Hội nghị.

Tại hội nghị này, tỉnh đã công bố danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2024-2030; trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 27 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Đại An mở rộng, diện tích 416 ha, tổng mức đầu tư 160 triệu USD do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đại An làm chủ đầu tư
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Đại An mở rộng, diện tích 416 ha, tổng mức đầu tư 160 triệu USD do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đại An làm chủ đầu tư.

Trong đó, có một số dự án lớn là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Đại An mở rộng, diện tích 416 ha, tổng mức đầu tư 160 triệu USD do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đại An làm chủ đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng (82 triệu USD); Dự án Nhà máy sản xuất văn phòng phẩm của Công ty TNHH Công nghệ Văn phòng Deli Việt Nam (270 triệu USD); Dự án Công ty TNHH Sản xuất Công nghệ Biel Crystal (260 triệu USD); Dự án Nhà máy sản xuất tấm tế bào quang điện năng lượng mặt trời Boviet Hải Dương (120 triệu USD)…

Nhân dịp tham dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã đi thăm, tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam thuộc Tập đoàn Hyundai Motor, khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương.

Tại Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho 20 công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn
Tại Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho 20 công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn.
Niềm vui của công nhân, người lao động
Niềm vui của công nhân, người lao động.

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp “Không để ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam nói riêng thể hiện vai trò tích cực là một hình mẫu về nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam, cùng cộng đồng doanh nghiệp nói chung tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách đào tạo nhân lực, lao động, việc làm, tiền lương; quan tâm, hỗ trợ người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Hải Dương chụp ảnh lưu niệm cùng chủ đầu tư khu công nghiệp Đại An, Công ty TNHH Hyundai Kefico và người lao động
Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Hải Dương chụp ảnh lưu niệm cùng chủ đầu tư khu công nghiệp Đại An, Công ty TNHH Hyundai Kefico và người lao động.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hải Dương quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu, đề xuất, ban hành chính sách để hỗ trợ công nhân, người lao động, nhất là công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội. Hải Dương cần dành quỹ đất để quy hoạch, tổ chức thực hiện bài bản, có tư duy đổi mới trong xây dựng, phát triển nhà ở, nhất là nhà ở cho công nhân, người lao động. Bên cạnh đó là phát triển hạ tầng giáo dục, y tế, thể thao, vui chơi giải trí cũng như các thiết chế khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

nude bangla girl wetwap.info sexy aunties fucking photos beeg 18 tubeplus.mobi jaguar kannada full movie genyoutube download wallpaper hdteleserye.com ang probinsyano may 11 2021 full episode pearly mani gotubexxx.com xnxx hd full hentai giant penis hentaipad.com dullahan hentai
richard yap family teleseryeonline.com ronwaldo martin chutki in chota bheem fuckmoviestube.com bf.xx indian hot girl hd wallpaper fuqer.mobi shakilamoves www wap 95com fuckhindi.com marwadi sexy picture video daru pk song flyporntube.net live xxx
scholsex xpornvids.info bollywood top kisses karnataka new sex video tubster.mobi saxy lady catsex xporndirectory.info sex in pakistan インスタ 巨乳 javstreams.mobi 真田みづ稀 indian adult com tubeofporn.net adlut sex sex sex sex