Tổng cục Hải quan triển khai nhiệm vụ năm 2024: Nỗ lực xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm các nước phát triển
Tổng cục Hải quan triển khai nhiệm vụ năm 2024
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tổng cục Hải quan. 	Ảnh: Quang Hùng
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tổng cục Hải quan. Ảnh: Quang Hùng

Năm 2023, dù bị tác động không nhỏ bởi tình hình thế giới nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, Tổng cục Hải quan đã nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Hải quan.

Tiêu biểu là những đóng góp của ngành Hải quan đối với công tác tạo thuận lợi thương mại cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng; chỉ đạo các đơn vị triển khai nghiêm túc, hiệu quả nhiều biện pháp quan trọng góp phần đảm bảo phòng chống tội phạm, đồng thời đấu tranh, phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn lậu ma túy lớn.

Thành tựu rõ nét nhất của ngành Hải quan trên mặt trận này là những kết quả bắt giữ các vụ án liên quan đến ma túy, động vật hoang dã, hàng cấm… Để có được kết quả to lớn đó, ngoài nỗ lực của toàn ngành, Tổng cục Hải quan đã triển khai rất tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, các lực lượng chức năng và cơ quan Hải quan các nước trên thế giới.

Song song với đó, Tổng cục Hải quan đã triển khai có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; tích cực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thông quan hàng hóa; đảm bảo quản trị dữ liệu nhằm chuẩn hóa quy trình quản lý, giám sát hải quan đáp ứng theo yêu cầu thực tiễn…

Năm 2023, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) đăng cai tổ chức thành công Hội nghị và Triển lãm Công nghệ năm 2023 của WCO. Cùng với đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục chủ động thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương và đa phương đem lại kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao…

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Tổng cục Hải quan phải tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Tổng cục Hải quan cần căn cứ nhiệm vụ đặt ra tại Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 để xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện hiệu quả. Mục tiêu tổng quát là xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình Hải quan thông minh.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tạo thuận lợi thương mại; quản lý hải quan hiệu quả; tích cực nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Trong đó, Tổng cục Hải quan lưu ý các giải pháp cần thực hiện như: xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến thương mại điện tử, kiểm tra chuyên ngành, cải cách thủ tục hành chính, Cơ chế một cửa quốc gia… Nắm bắt và triển khai thực hiện các biện pháp trong tình huống nền kinh tế có xu hướng phục hồi… Đồng thời, quyết liệt thực hiện các giải pháp thu NSNN ngay từ những tháng đầu tiên của năm để hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi.

Trong năm 2024, Tổng cục Hải quan cần tiếp tục xây dựng lực lượng Hải quan chuyên nghiệp, hiện đại; chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo để giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ; nâng cao năng lực chuyên môn đảm bảo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức “vừa hồng vừa chuyên”.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cần quan tâm, thực hiện truyền thông chính sách; tổ chức tuyên truyền, đối thoại về các thủ tục, chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân khi tham gia các thủ tục liên quan đến lĩnh vực hải quan…

Trên cơ sở kết quả ngành Hải quan đạt được trong năm 2023, với những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra, tôi tin tưởng Tổng cục Hải quan sẽ hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *