Cần đặt ưu tiên chất lượng lên hàng đầu
Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường
Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Trước khi biểu quyết thông qua, Quốc hội nghe Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình về việc điều chỉnh Chương trình kỳ họp.

Theo Chương trình kỳ họp dự kiến, dự án Luật Đất đai sửa đổi sẽ được biểu quyết thông qua vào cuối cùng của kỳ họp này (ngày 29/11).Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại phiên họp ngày 03/11/2023 và ý kiến của các cơ quan, ngày 16/11/2023, tại Phiên họp giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến thống nhất về nhiều nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Tuy nhiên, dự thảo Luật vẫn còn một số nội dung, chính sách lớn cần tiếp tục nghiên cứu để thiết kế phương án chính sách tối ưu; việc rà soát, hoàn thiện toàn diện dự thảo Luật cần thêm thời gian để bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật.

Thống nhất chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại Kỳ họp thứ 6

Đây là dự án Luật có tính chất đặc biệt quan trọng, tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế – xã hội và đời sống của người dân. Vì vậy, sau khi thống nhất với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội cho phép điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sang kỳ họp gần nhất của Quốc hội để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Thống nhất chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại Kỳ họp thứ 6

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị điều chỉnh Chương trình phiên họp sáng 29/11, Kỳ họp thứ 6. Theo đó, ngày 29/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”; họp phiên bế mạc và biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex