UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị Khu Bắc núi Thiên Bút, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi

Theo đó, khu đất đấu giá thuộc dự án Chỉnh trang đô thị khu Bắc núi Thiên Bút được UBND Thành phố Quảng Ngãi phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư để xây dựng dự án Chỉnh trang đô thị khu Bắc núi Thiên Bút có tổng diện tích khu đất là 20.089,80 m2. Trong đó, đất dành cho nhà ở chiếm 56,03%, phần còn lại là đất dành cho công trình hạ tầng xã hội và công trình hạ tầng kỹ thuật khác

Đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải tiến hành thực hiện xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đúng tiến độ Phương án đầu tư và tất cả các hạng mục cơ sở hạ tầng xã hội, đường giao thông – taluy, hạ tầng kỹ thuật theo hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố Quảng Ngãi phê duyệt; đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng của toàn bộ khu vực.

Đồng thời, phải tiến hành thực hiện đầu tư xây dựng 7 căn nhà biệt thự thương mại thuộc các khu đất nhà ở biệt thự, 51 căn nhà ở liền kề thương mại thuộc các khu đất nhà ở liền kề bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, kiến trúc nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm lập hồ sơ tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *