Theo tôi, chỉ nên quy định một bước giá cụ thể và nên quy định theo hướng bước giá là mức chênh lệch tối thiểu giữa các lần trả giá, nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong hoạt động đấu giá.

Khoản 7 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 5, khoản 6 và khoản 7 vào Điều 29, quy định các trường hợp chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về địa chỉ trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng chi nhánh; trường hợp chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Đề nghị dự thảo Luật bổ sung quy định rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá để bảo đảm quản lý nhà nước được thuận lợi và môi trường hoạt động đấu giá tài sản minh bạch theo hướng doanh nghiệp đấu giá và chi nhánh doanh nghiệp đấu giá có quyền tổ chức đấu giá nhân danh chính doanh nghiệp hoặc chi nhánh mình. Bởi lẽ, thực tiễn trong thời gian vừa qua các doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập rất nhiều chi nhánh ở các tỉnh, thành phố nhằm thực hiện đấu giá tài sản. Các doanh nghiệp có đăng ký, có tên tuổi, uy tín thì ủy quyền cho các chi nhánh ở các tỉnh thực hiện toàn bộ hoạt động đấu giá tài sản. Việc các chi nhánh tiến hành hoạt động đấu giá tài sản trên danh nghĩa doanh nghiệp thì dễ được các cơ quan, tổ chức chấp nhận hơn so với các đơn vị khác chưa có tên tuổi, uy tín. Tuy nhiên, điều kiện về cơ sở vật chất và con người của các chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản ở các tỉnh còn ở mức độ hạn chế, không thể hiện được năng lực, trách nhiệm của các chi nhánh doanh nghiệp đấu giá.

Điểm c, khoản 12 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điểm e vào khoản 4 như sau: “Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; công ty mẹ, công ty con; các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động thông qua sở hữu, thâu tóm cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của doanh nghiệp khi đăng ký tham gia đấu giá trong cùng một tài sản”. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung trình tự, thủ tục, cách thức kiểm tra nhằm nhận biết cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động hoặc việc ra các quyết định của doanh nghiệp khi đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *