• 18.12.2023
    Ngoại giao văn hóa, quảng bá du lịch được chú trọng, góp phần nâng tầm và lan tỏa các giá trị văn hóa địa phương Việt Nam đến cộng đồng quốc tế
  • 16.08.2023
    Nửa nhiệm kỳ ngành VHTTDL: Vai trò ngày càng lớn của ngoại giao văn hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *