Công ty Licogi 14 vừa quyết định bổ nhiệm ông Vương Đức Vũ giữ chức Phó tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2023 – 2028, quyết định có hiệu lực từ ngày 3/1/2024.

Theo tìm hiểu, ông Vương Đức Vũ sinh năm 1980 và không sở hữu cổ phiếu L14 nào trước khi được bổ nhiệm.

Tại thời điểm 30/6/2023, Công ty Licogi 14 có 5 thành viên Hội đồng quản trị; 4 thành viên Ban Tổng giám đốc điều hành; và 3 thành viên Ban kiểm soát. Trong đó, Ban điều hành gồm ông Lại Xuân Hùng, Tổng giám đốc; và 3 Phó tổng giám đốc gồm ông Hoàng Hàng Hải, ông Phạm Hùng Cường, và ông Bùi Tiến Sỹ.

Như vậy, sau khi bổ nhiệm thêm ông Vương Đức Vũ vào Ban Tổng giám đốc, Công ty Licogi 14 sẽ có 5 thành viên Ban Tổng giám đốc.

Licogi 14 hạ kế hoạch lợi nhuận năm 2023 trong những ngày cuối năm

Trước đó, ngày 27/12/2023 khi chuẩn bị kết thúc năm tài chính 2023, Công ty Licogi 14 bất ngờ thông báo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 khi giảm doanh giảm 20% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng giảm 39 tỷ đồng, về 156 tỷ đồng (kế hoạch đầu năm 195 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế giảm 20% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng giảm 5 tỷ đồng, về 20 tỷ đồng (đầu năm kế hoạch 25 tỷ đồng).

Trong đó, lý do việc điều chỉnh giảm cả doanh thu và lợi nhuận không được Công ty Licogi 14 đưa ra.

Ngoài ra, về kế hoạch đầu tư tài chính, Công ty cho biết tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư đầu năm 2023 đã thông qua. Trong đó, nếu thị trường chứng khoán có thời điểm, thời cơ tốt có thể cân nhắc dùng một phần vốn hợp lý để đầu tư ngắn hạn đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Licogi 14 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 15,61 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2023, từ đơn vị chỉ hoàn thành 62,4% kế hoạch lãi 25 tỷ đồng, Công ty Licogi 14 đã trở thành đơn vị hoàn thành 78,1% kế hoạch lãi 20 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 22,94 tỷ đồng, giảm 34,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 7,33 tỷ đồng, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 62,7%, về chỉ còn 21,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 77,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 17,1 tỷ đồng, về 4,89 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 714% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 10,21 tỷ đồng, lên 11,64 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 22,4%, tương ứng giảm 1,39 tỷ đồng, về 4,82 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 57,3%, tương ứng giảm 3,41 tỷ đồng, về 2,54 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, lợi nhuận cốt lõi ghi nhận âm 2,47 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 9,83 tỷ đồng, tức giảm 12,3 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý III, lợi nhuận gộp của Công ty Licogi 14 tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ nhờ vào doanh thu tài chính tăng đột biến.

Công ty Licogi 14 có thuyết minh doanh thu tài chính tăng đột biến trong quý III chủ yếu do lãi đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, nếu nhìn rộng hơn trong 9 tháng đầu năm, chi phí tài chính giảm chủ yếu do giảm trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 67,12 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 15,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 15,6 tỷ đồng.

Mặc dù có lãi trở lại trong 9 tháng đầu năm 2023 nhưng Công ty Licogi 14 vẫn tiếp tục ghi nhận dòng tiền âm. Trong đó, 9 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 11,55 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 115,88 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 47,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận 18,3 tỷ đồng.

Quay trở lại đầu tư 56,26 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Licogi 14 tăng 3,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 17,3 tỷ đồng, lên 584,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 218,2 tỷ đồng, chiếm 37,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 185,3 tỷ đồng, chiếm 31,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 52,2 tỷ đồng, chiếm 8,9% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, trong khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, tính tới 30/9/2023, khoản mục đầu tư chứng khoán tăng 296,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 42,07 tỷ đồng, lên 56,26 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, Công ty Licogi 14 không thuyết minh chi tiết các cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 30/9/2023.

Trước đó, đáng lưu ý, thời điểm 31/3/2023, Licogi 14 đã giảm giá trị đầu tư chứng khoán về 0 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau quý I/2023 thực hiện cắt toàn bộ danh mục đầu tư chứng khoán, Công ty Licogi 14 đã nhanh chóng quay lại và đẩy mạnh đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Licogi 14 bị phạt và truy thu thuế hơn 837,3 triệu đồng

Một diễn biến đáng lưu ý khác, trong Quyết định xử phạt ban hành ngày ngày 20/12/2023, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ xác định Công ty Licogi 14 đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn.

Về hình thức xử phạt, Công ty Licogi 14 sẽ phải nộp tổng cộng 837,3 triệu đồng liên quan tới việc thiếu tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp thuế. Trong đó, 560,9 triệu đồng là thuế giá trị gia tăng, 130,67 triệu đồng là tiền phạt vi phạm hành chính, 92,4 triệu đồng là tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, 36,13 triệu đồng là tiền chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng, và còn lại 17,2 triệu đồng là tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *