Tài nguyên nước

Lào Cai: Nâng cao hiệu quả các công trình nước sạch nông thôn

Minh Thư – Quang Hanh 15/11/2023 – 15:32

Từ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, hướng đến giảm nghèo bền vững, UBND tỉnh Lào Cai đã xây dựng Kế hoạch nâng cấp, bảo dưỡng, duy tu các công trình nước sạch nông thôn, đồng thời tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức người dân để duy trì các công trình nước sạch, đảm bảo hiệu quả và bền vững.

laocai.jpg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *