Khoáng sản

Lâm Đồng: Tước giấy phép khai thác khoáng sản Công ty TNHH Bảo Nghi

Đình Du 09/01/2024 – 16:30

TN&MT) – Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng vừa có Thông báo số 02/TB-STNMT về việc tước quyền sử dụng giấy phép, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Bảo Nghi, trụ sở chính tại số 5/4, An Hiệp 1, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

1(4).jpg
Điểm khai thác khoáng sản Công ty TNHH Bảo Nghi

Cụ thể, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty TNHH Bảo Nghi chấp hành nghiêm túc Quyết định số 43/QĐ-XPVPHC ngày 27/12/2023 của Chánh Thanh tra Sở TN&MT, khẩn trương nộp bản chính giấy phép khai thác khoáng sản số 67/GP/UBND ngày 27/7/2022 cho Chánh Thanh tra Sở TN&MT trong vòng 10 ngày. Nộp đầy đủ số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn nợ, thời hạn chậm nhất 90 ngày (kể từ ngày 04/01/2024) và báo cáo kết quả thực hiện (kèm biên lai, chứng từ về Sở TN&MT, Cục Thuế tỉnh). Sau thời hạn (quá 90 ngày) mà không thực hiện, Sở TN&MT sẽ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi giấy phép theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 58 Luật Khoáng sản năm 2010.

Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, nghiêm cấm việc tác động khai thác dưới bất cứ hình thức nào đối với Công ty TNHH Bảo Nghi. Nếu vẫn tiếp tục khai thác thì sẽ bị xử phạt như hành vi không có giấy phép (quy định tại Điều 47, Điều 70 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ).

Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị UBND huyện Lâm Hà, Công an huyện Lâm Hà, UBND các xã Đạ Đờn, Phú Sơn và Phi Tô phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành của doanh nghiệp. Nếu trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép mà vẫn tiến hành khai thác thì kiên quyết xử lý theo quy định, thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 27/12/2023, Thanh tra Sở TN&MT đã có Quyết định số 43/QĐ-XPVPHC “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty Bảo Nghi”. Công ty Bảo Nghi đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Sau thời hạn kỳ cuối cùng của năm phải nộp mà không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản sau thời hạn kỳ cuối cùng của năm phải nộp và của năm liền kề trước đó theo Thông báo số 781/TB-CTLĐO về việc thông báo nộp tiền về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng (thời gian phải nộp trước ngày 31/10/2023) và còn nợ 100 triệu đồng của kỳ cuối năm 2022.

Với lỗi trên, Công ty TNHH Bảo Nghi bị tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản số 60/GP-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép Công ty TNHH Bảo Nghi trong thời hạn 4 tháng 15 ngày (kể từ ngày Công ty TNHH Bảo Nghi nộp giấy phép trên).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *