Xã hội

Khối Thi đua số II lồng ghép tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường

Mai Đan 10/01/2024 – 13:54

(TN&MT) – Đó là một trong những điểm nhấn trong hoạt động của Khối Thi đua số II, Bộ TN&MT năm 2023.

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Khối Thi đua số II, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, đại diện các đơn vị thuộc Khối.

Khối thi đua số II, Bộ TN&MT gồm 6 đơn vị: Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng Bộ, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Thanh tra Bộ và Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng. Năm 2023, Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia làm Khối trưởng, Văn phòng Đảng – Đoàn thể làm Khối phó.

img_0270.jpg
Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, bà Lưu Thị Thu Hoài – Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ TN&MT, Khối phó Khối Thi đua số II cho biết: Trong năm 2023, về nhiệm vụ chính trị, các đơn vị trong Khối đều thực hiện tốt công tác ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Về nhiệm vụ công việc được giao, các đơn vị thực hiện rất tốt và đều đạt mục tiêu đề ra.

Khối Thi đua số II đã tham gia tích cực các hoạt động thi đua chung và do Bộ phát động, triển khai nhanh, đầy đủ và hiệu quả các quy định, nhiệm vụ thi đua khen thưởng.

Lãnh đạo của tất cả các đơn vị trong Khối đã đôn đốc, điều hành quyết liệt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi công nghệ số theo chỉ đạo của Bộ, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết trong kế hoạch công tác năm 2023 của đơn vị.

Các đơn vị đã làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

img_0178.jpg
Ông Lại Hồng Thanh – Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia – Khối trưởng Khối Thi đua số II phát biểu tại Hội nghị

Đáng chú ý, ngày 28/5/2023, hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ TN&MT phát động, Khối thi đua số II đã phối hợp với Khối thi đua số I, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa, Đoàn Thanh niên thuộc Phân hiệu Trường Đại học TN&MT Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa và Cán bộ, chính quyền địa phương phường Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa tổ chức thành công chương trình thu gom rác thải tại khu vực đền Độc Cước thuộc bãi biển Sầm Sơn với thông điệp “Vì một đại dương xanh”.

Ông Lại Hồng Thanh – Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia – Khối trưởng Khối Thi đua số II nhấn mạnh: “Chương trình đã lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường thông qua những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực như cùng nhau thu gom, làm sạch môi trường xung quanh khu du lịch; không xả rác bừa bãi, bảo vệ và sống thân thiện với môi trường, hướng dẫn cách nhận biết và phân loại các loại rác thải (hữu cơ, vô cơ, tái chế) ngay tại khu, điểm du lịch…”

img_0238.jpg
Bà Nguyễn Thị Yến, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ TN&MT cho biết, các đơn vị trong Khối Thi đua số II đã phối hợp chặt chẽ để tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động trong năm 2023

Ngoài ra, để hướng tới đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát huy các nguồn lực tài nguyên và môi trường cho tương lai bền vững, Văn phòng Hội đồng cũng đã tổ chức tiếp một Chương trình hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi số trong lĩnh vực khai thác khoáng sản hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”.

Ông Lại Hồng Thanh cho biết, qua hội thảo, các đơn vị, doanh nghiệp đã đưa ra những giải pháp, lộ trình cần thực hiện cho kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực khai thác khoáng sản hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên khoáng sản theo đúng tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như Kế hoạch của Chính phủ, của Bộ TN&MT cần thực hiện trong thời gian tới.

img_0167.jpg
Bà Lưu Thị Thu Hoài – Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ TN&MT báo cáo tại Hội nghị

Theo bà Lưu Thị Thu Hoài, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối Thi đua số II năm 2024, các đơn vị trong Khối cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua đã đề ra với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Các đơn vị cũng cần tăng cường sự phối hợp giữa Lãnh đạo các đơn vị trong khối, giữa Lãnh đạo đơn vị với các tổ chức đoàn thể để hưởng ứng, tổ chức và đẩy mạnh phong trào thi đua; vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào thi đua; tổ chức theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở các đơn vị trong khối.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo hướng chuyển từ học tập nâng cao nhận thức sang hành động, tập trung vào cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý điều hành hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác.

Khối Thi đua số II sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tiết kiệm trong tiêu dùng; ứng dụng có hiệu quả công nghệ tin học trong công tác quản lý và trong chuyên môn, nghiệp vụ; đưa kết quả nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào khai thác, sử dụng nhằm góp phần nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả phục vụ của từng đơn vị.

Khối tiếp tục xây dựng kế hoạch chăm lo, bồi dưỡng các gương điển hình tiên tiến; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan văn minh, văn hoá, nội bộ đoàn kết nhất trí; nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Các đơn vị trong Khối sẽ thực hiện giao ước thi đua của Khối năm 2024 và phối hợp với các đơn vị trong Bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đánh giá cao ý tưởng của Khối trưởng Khối Thi đua số II về việc tổ chức lồng ghép các hoạt động tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào tháng 5/2023 thay vì tổ chức đơn thuần hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. Theo một số đơn vị, đây là điểm nổi bật trong hoạt động của Khối trong năm qua.

img_0191.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh việc đánh giá cao ý tưởng này, bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT cho rằng, năm 2023 mặc dù khối lượng công việc của các đơn vị trong Khối rất lớn, có chức năng, nhiệm vụ riêng, nhưng các đơn vị đã cố gắng, phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” do Bộ TN&MT phát động.

Theo bà Nguyễn Thị Huyền, các đơn vị trong khối có nhiều nhiệm vụ chuyên môn riêng biệt, nhưng đây cũng là cơ hội để các đơn vị cùng nhau học hỏi, chia sẻ, từ đó tạo sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ, tham mưu tổng hợp giúp việc cho Bộ trưởng.

Bà Huyền cho biết, tại hội nghị tổng kết năm 2023 của các đơn vị, Lãnh đạo Bộ đã đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, trong đó có đơn vị được nhận Quyết định tặng Bằng khen, Cờ thi đua, tập thể, cá nhân của đơn vị được khen thưởng. Bà đánh giá cao kết quả năm 2023 của Khối Thi đua số II, đặc biệt là vai trò chủ trì, dẫn dắt của Khối trưởng và sự phối hợp của Khối trưởng với các đơn vị trong Khối.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã bầu Văn phòng Bộ TN&MT là Trưởng Khối và Văn phòng Đảng – Đoàn thể là Khối phó Khối Thi đua số II năm 2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *