Mục tiêu cụ thể của tỉnh Hòa Bình, đến hết năm 2023 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 là 2,5% .

Nhiều mô hình nông nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS tỉnh Hoà Bình

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 đã đi qua nửa chặng đường. Những kết quả tích cực của chương trình góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chung của tỉnh Hoà Bình.

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025), tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh Hoà Bình là 26,14%. Trong đó, hộ nghèo 34.029 hộ, chiếm 15,49%; hộ cận nghèo 2.388 hộ, chiếm 10,65% số hộ toàn tỉnh. 

Đến năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm còn 22,32%. Trong đó, hộ nghèo 12,29% (giảm 3,2%), hộ cận nghèo 10,03% (giảm 0,62%). 

Đặc biệt, từ chương trình tín dụng chính sách xã hội đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có điều kiện phát triển kinh tế. Trong 8 tháng năm 2023, có gần 19.200 lượt khách hàng được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất – kinh doanh, giải quyết việc làm với doanh số cho vay gần 745 tỷ đồng, trong đó có 3.296 lượt hộ nghèo, 2.515 lượt hộ cận nghèo, 1.366 lượt hộ mới thoát nghèo.

Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2023 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 là 2,5% (từ 12,29% cuối năm 2022 xuống còn 9,79% cuối năm 2023);

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các dự án thành phần của Chương trình năm 2023; bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi;

Và 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *