(Xây dựng) – UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân giai đoạn 2. Dự án có quy mô diện tích 525.893m2, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 560 tỷ đồng và được thực hiện tại xã Xuân Thành và xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân.

Hà Tĩnh: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Xuân Thành giai đoạn 2
Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân giai đoạn 2 có quy mô diện tích 525.893m2.

Theo đó, dự án Khu đô thị mới Xuân Thành được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vào tháng 4/2020. Tổng diện tích quy hoạch là 116ha tại 2 xã Xuân Thành (63,40ha) và xã Cổ Đạm (53,14ha) thuộc huyện Nghi Xuân và được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng tại xã Xuân Thành với tổng diện tích 45,5ha. Trong đó, sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ phần kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, xây dựng trung tâm đào tạo nghề cho lao động với quy mô 400 học viên, nhà đa năng trên diện tích 4.024m2. Tổng mức đầu tư gần 550 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện dự án 424,3 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 125,2 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 có quy mô diện tích 525.893m2 theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Trong đó, đất ở là 143.564m2; đất hỗn hợp là 18.648m2; đất cây xanh, mặt nước là 166.845m2; đất hạ tầng kỹ thuật là 18.813m2; đất giao thông là 178.023m2.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 560 tỷ đồng và được thực hiện tại xã Xuân Thành và xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Xuân Thành với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch được duyệt; bán, cho thuê nhà ở thương mại và kinh doanh các dịch vụ phục vụ hoạt động, vận hành của khu đô thị.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án.

Đồng thời hướng dẫn bên mời thầu, nhà đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư để triển khai dự án theo đúng quy định; phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, giám sát việc tuân thủ các nội dung tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ thủ tục về quy hoạch, xây dựng theo quy định; theo dõi, giám sát việc xây dựng các hạng mục công trình dự án của nhà đầu tư đảm bảo theo đúng Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch được duyệt và quy định hiện hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định giá đất cụ thể, trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo đúng quy định; kiểm tra tình trạng ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án trước khi thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất; theo dõi, quản lý việc sử dụng đất, chấp hành các giải pháp về bảo vệ môi trường và các vấn đề khác của dự án.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, xác định cụ thể về các nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư khi triển khai thực hiện dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất cụ thể.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu dân cư, bố trí các công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội, tạo dựng quỹ đất ở với hạ tầng đồng bộ, phát huy hiệu quả khai thác sử dụng quỹ đất, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân trên địa huyện Nghi Xuân và các địa phương lân cận. Đồng thời, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện mục tiêu xây dựng xã Xuân Thành đạt đô thị loại V.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *