Khắc phục khó khăn hoàn thành vượt dự toán

Ông Nguyễn Bằng Thắng – Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, cho biết năm 2023, triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế và chính trị thế giới biến động phức tạp, xung đột xảy ra nhiều nơi dẫn đến những tác động tiêu cực không nhỏ lên nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn đã chủ động triển khai các kế hoạch chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm 2023, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, tích cực đổi mới, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo đó, số thu năm 2023 của Cục Thuế Doanh nghiệp lớn thực hiện đạt 274.178 tỷ đồng, bằng 109% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Thuế giao.

Cục Thuế Doanh nghiệp lớn thu ngân sách đạt 109% dự toán

Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn Nguyễn Bằng Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của đơn vị. Ảnh: Phương Thảo

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn còn tích cực tham mưu hoàn thiện, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn chính sách thuế. Năm 2023, cục thuế đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục Thuế để tham gia 435 văn bản góp ý kiến xây dựng chính sách thuế mới, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đã trực tiếp tham gia ý kiến 17 văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan; tham mưu cho Tổng cục Thuế ban hành 323 văn bản hướng dẫn về chính sách và cơ chế quản lý, trong đó có nội dung hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Một điểm nhấn nữa trong công tác năm 2023, đó là Cục Thuế Doanh nghiệp lớn đã triển khai tốt việc đăng ký, kê khai và hoàn thuế cho người nộp thuế. Tính đến ngày 27/12/2023, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn đã tiếp nhận và xử lý 5.540 hồ sơ đăng ký thuế; thực hiện tiếp nhận và xử lý 32.601 tờ khai theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Đã tiếp nhận 18.148 hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, trong đó có 14.407 hồ sơ có đề nghị hoàn thuế; đã xử lý 12.002 hồ sơ và đang tập trung xử lý các hồ sơ còn lại.

Đối với công tác triển khai kế hoạch tổng thể triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn đã tham mưu trình tổng cục ban hành 2 công văn (Công văn số 5080/TCT-DNL ngày 13/11/2023 và Công văn số 5468/TCT-DNL ngày 5/12/2023) chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu triển khai HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Tài chính.

Thống kê đến nay, trên cả nước đã có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, tăng 1.400 cửa hàng so với thời điểm 1/12/2023, tăng 151,8%. Các cửa hàng thuộc các doanh nghiệp lớn đã triển khai xuất HĐĐT sau từng lần bán hàng như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội…

Thực hiện đồng bộ chức năng quản lý thuế

Bước vào năm 2024, mặc dù kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về địa chính trị, nền kinh tế Việt Nam có thể còn phải tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách, tuy nhiên trên cơ sở kết quả đạt được, Cục trưởng Nguyễn Bằng Thắng cho biết, đơn vị sẽ bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để tập trung toàn nguồn lực triển khai thành công chương trình công tác năm 2024.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, năm 2024, cục sẽ bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về những nhiệm vụ giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch và dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024, kịp thời tham mưu cho Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính các giải pháp thu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2024; thực hiện kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các chức năng công tác quản lý thuế.

Cục Thuế Doanh nghiệp lớn thu ngân sách đạt 109% dự toán

Các đơn vị thuộc Cục Thuế Doanh nghiệp lớn ký kết giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: Phương Thảo

Cùng với đó, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn tiếp tục nắm bắt kịp thời các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy tối đa hiệu quả các chính sách về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Đơn vị tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và cho cả cơ quan thuế, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số một cách toàn diện.

Đồng thời, đơn vị thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

“Để thực hiện quản lý thuế đối doanh nghiệp lớn ở nước ngoài kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thông qua việc quản lý, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn sẽ tiếp tục chủ động, tích cực trao đổi, làm việc, đôn đốc để các NCCNN khẩn trương thực hiện việc đăng ký, kê khai và nộp thuế đối với thu nhập nhận được từ các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam theo Luật Quản lý thuế Việt Nam, khẳng định chủ quyền quốc gia trong công tác quản lý thuế đối với NCCNN” – Cục trưởng Nguyễn Bằng Thắng chia sẻ.

Cục Thuế Doanh nghiệp lớn tiếp tục thực hiện quản lý thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thông qua các giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ theo quy định pháp luật; đôn đốc nhắc nhở về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế; rà soát phân tích dữ liệu về nghĩa vụ kê khai, nộp thay NCCNN để đối chiếu doanh thu tính thuế từ đó thông báo về số thuế NCCNN phải nộp; tiếp tục rà soát để đôn đốc các NCCNN có phát sinh thu nhập tại Việt Nam phải thực hiện đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử; tổng hợp các vướng mắc của NCCNN để tham mưu báo cáo Tổng cục Thuế phương hướng giải quyết.

Ngoài ra, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn cũng sẽ xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2024 các doanh nghiệp hoạt động có rủ ro cao theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế; triển khai công tác kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế để giảm thủ tục hành chính và tăng cường rà soát kịp thời nghĩa vụ của người nộp thuế; đôn đốc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Cục Thuế Doanh nghiệp lớn sẽ chủ động tham mưu, hướng dẫn giải quyết vướng mắc về chính sách thuế và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn, góp phần cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong việc chấp hành pháp luật thuế. Đồng thời, cục phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thuế, quản lý thuế và pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực liên quan./.