Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo BHXH Thành phố, trong thời kỳ thanh tra (từ tháng 1/2022 đến ngày 30/9/2023), Công ty có nhiều tháng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2022 (tháng 2, 4, 7, 9, 10, 11) và trong năm 2023 (tháng 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9). Theo thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng 9/2023, số tiền nợ chuyển tháng sau là 224,218 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày thanh tra, Công ty đã đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng 10/2023.

Tuy vậy, Đoàn thanh tra của BHXH TP. Hà Nội chỉ ra một số tồn tại, sai sót của Công ty như: chưa sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng lại thang lương, bảng lương; chưa thực hiện đúng việc đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng; chưa kịp thời báo tăng/giảm lao động, điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN; có 9 người đã chấm dứt quan hệ lao động nhưng chưa trả sổ BHXH. Do vậy, tại Kết luận thanh tra, Giám đốc BHXH TP. Hà Nội đề nghị người đại diện theo pháp luật của Công ty cần nghiêm túc khắc phục những tồn tại, sai sót nêu trên và chuyển đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng theo đúng quy định tại Điều 86 Luật BHXH năm 2014, Khoản 1 Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *