Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, địa phương kiểm soát chặt chẽ quá trình ban hành thủ tục hành chính mới, bảo đảm thủ tục dễ hiểu, dễ thực hiện. Ảnh: Hải Minh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, địa phương kiểm soát chặt chẽ quá trình ban hành thủ tục hành chính mới, bảo đảm thủ tục dễ hiểu, dễ thực hiện. Ảnh: Hải Minh

Theo Báo cáo tại cuộc họp, về cắt giảm quy định kinh doanh, các bộ đều chưa hoàn thành theo chỉ tiêu cắt giảm 10% như mục tiêu của Chính phủ đề ra. Việc thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư tại các bộ còn chậm.

Liên quan đến việc rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ, các bộ, địa phương đã công bố TTHC nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Đối với việc cải cách thực hiện TTHC, việc công bố, công khai TTHC tại các bộ, địa phương còn chưa kịp thời, đầy đủ. Các bộ, địa phương đều đã triển khai việc hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử thành hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Các bộ, địa phương đều chưa đồng bộ 100% hồ sơ TTHC lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, địa phương tập trung rà soát, cắt giảm những TTHC hiện hành, đồng thời thận trọng, kiểm soát chặt chẽ quá trình ban hành TTHC mới, bảo đảm các TTHC dễ hiểu, dễ thực hiện và công bố đầy đủ, công khai, kịp thời theo quy định.

Các địa phương không được ban hành TTHC nếu không được giao tại luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc không được nghị quyết của HĐND giao để thực hiện biện pháp đặc thù của địa phương. Phó Thủ tướng cho rằng bộ, ngành, địa phương nào đánh giá một cách thực chất sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và công bố công khai kết quả đánh giá đó thì chắc chắn sẽ đạt được những bước tiến lớn trong công tác cải cách TTHC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *