Tác giả đồng tình theo quan điểm thứ hai, bởi vì trong vụ án này H, C là đồng phạm phạm tội với lỗi cố ý, trực tiếp gây ra thiệt hại cho công ty X, còn A là Giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm điều hành chung. Trong tình huống nêu trên mặc dù A là Giám đốc nhưng A không có sự thống nhất về mặt ý chí với H và C để gây thiệt hại 2,5 tỷ đồng cho công ty X. Mặc dù hành vi của A không tiến hành kiểm tra, giám sát đã ký duyệt nội dung sử dụng vốn của công ty hành vi A, bởi vì khi xác định việc “cùng” gây thiệt hại của H, C và A thì cần phải xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau như xét về mặt ý chí chủ quan của H và C và A về hành vi trực tiếp gây ra thiệt hại hoặc xét về hậu quả của các hành vi vi phạm.

Bởi lẽ theo quy định tại Điều 587 BLDS năm 2015 quy định: “Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau” và cũng theo quy định tại Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra phát sinh khi có đầy đủ bốn điều kiện sau:

– Phải có việc gây thiệt hại của nhiều người.

– Phải có hành vi trái pháp luật trong việc gây thiệt hại của nhiều người có sự thống nhất với nhau.   

– Phải có lỗi của những người cùng gây thiệt hại.

– Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật của những người cùng gây thiệt hại và thiệt hại xảy ra.

Theo như phân tích ở trên thì A không có thực hiện hành vi trái pháp luật và không có sự thống nhất cùng H và C để gây thiệt hại cho công ty X, cho nên chỉ xét hành vi phạm tội của H và C, do H và C là người trực tiếp gây ra thiệt hại số tiền 2,5 tỷ đồng, vì vậy H và C phải liên đới bồi thường lại số tiền 2,5 tỷ đồng cho công ty X, còn A không phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường là phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là trao đổi của tác giả, rất mong quý đồng nghiệp và bạn đọc trao đổi, góp ý.

*Thư ký Tòa án quân sự Quân khu 7

Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn, Tuyên Quang xét xử  vụ án hình sự – Ảnh: Trần Huyền Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *