(Tin) Bộ đội Biên phòng Kiên Giang: Quán triệt, triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương
Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị, cấp ủy, chỉ huy đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp ở đơn vị nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới của Chỉ thị số 2423, ngày 9/11/2023 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đổi mới nâng cao chất lượng Công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, xác định trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của tổ chức, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị quyết tâm thực hiện thắng lợi Chỉ thị này.

Hội nghị cũng quán triệt, việc nghiên cứu, học tập phải được tiến hành chặt chẽ, khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, liên hệ sát với tình hình và kết quả công tác ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị. Tập trung làm rõ những nội dung mới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần của Quân đội trong giai đoạn mới. 

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 2423, phải được cấp uỷ các cấp, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Triển khai, thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, Hội nghị đã tập trung vào các nội dung chính về trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 197 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung theo Kết luận số 14 của Bộ Chính trị…

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang yêu cầu, các cán bộ tiếp tục tự học tập, nghiên cứu, nắm đầy đủ, sâu sắc nội dung của các chỉ thị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chuyên đề học tập, làm theo Bác năm 2024 được triển khai. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai cho 100% đảng viên, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ của cơ quan, đơn vị mình đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng và thời gian theo các kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy và công văn của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

(Tin) Bộ đội Biên phòng Kiên Giang: Quán triệt, triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương 1
Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang trao thưởng cho các tập thể và cá nhân

“Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động. Đổi mới nội dung, phương thức quán triệt phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị”, Đại tá Huỳnh Văn Đông nhấn mạnh.

Dịp này, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tổ chức trao Bằng khen của Bộ quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh Kiên Giang, Giấy khen của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới…

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang: Tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc dịp cuối năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *