Trưởng Ban Dân tộc TP. Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân phát biểu tại Hội nghị
Trưởng Ban Dân tộc TP. Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Phúc Hải – Phó Trưởng Ban Dân tộc TP. Hà Nội cho biết: Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII và các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021 – 2025), là năm thứ ba thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi Thủ đô giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1 (2021 – 2025). Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBDT, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Ban Dân tộc Thành phố đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc, gắn với chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của Thành phố, kết quả đạt được như sau:

Năm 2023, công tác dân tộc tiếp tục được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo, các chính sách dân tộc được Thành phố và các quận, huyện triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030 được đẩy mạnh, thường xuyên rà soát, tham mưu đề xuất bổ sung, cập nhật phù hợp thực tế, tạo thuận lợi cho các ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện. Các nhiệm vụ Ủy ban Dân tộc, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao được triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Dân tộc được đổi mới về nội dung, phương pháp, cách thức thực hiện, linh hoạt, sáng tạo, hướng về cơ sở, nắm chắc địa bàn, chủ động triển khai hoàn thành sớm các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS và miền núi của Thành phố được nâng cao, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số được giữ gìn và phát huy; an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội tại vùng đồng bào DTTS được đảm bảo ổn định, góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội tại các huyện vùng DTTS và miền núi của Thành phố.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, thực hiện đồng thời 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, thực hiện các chính sách dân tộc và an sinh xã hội nên đời sống người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi Thủ đô năm 2023 ổn định và từng bước cải thiện nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người các xã vùng DTTS và miền núi tăng lên, đạt 65,41 triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS giảm nhanh đến cuối năm 2023 còn 0,38%; Có 13/13 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn Thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; 100% các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế…

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận và đưa ra những giải pháp, kiến nghị liên quan đến tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS tại Thủ đô, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn vùng DTTS của TP. Hà Nội, vấn đề bình đẳng giới…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Nguyên Quân – Trưởng Ban Dân tộc TP. Hà Nội khẳng định: Công tác dân tộc của Thành phố luôn được UBDT, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt trong năm 2023, điều này được thể hiện rất rõ trong các phát biểu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, trong các văn kiện, các văn bản chỉ đạo, các thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành ủy, UBND Thành phố và trong các Nghị quyết của HĐND Thành phố. Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Thành phố là cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, song cũng là sự động viên, khích lệ, truyền cảm hứng, tạo động lực đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc quyết tâm nỗ lực khắc phục những khó khăn, đặc thù của ngành để phấn đấu thực hiện hoàn thành trách nhiệm, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị Trưởng ban Dân tộc TP. Hà Nội đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm
Tại Hội nghị Trưởng ban Dân tộc TP. Hà Nội đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm

Trong năm 2023, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Thành phố và của các địa phương vùng đồng bào DTTS nói chung, việc thực hiện chính sách dân tộc của các quận, huyện không thuộc vùng DTTS đã đạt được kết quả khả tích cực

Các chính sách đối với đồng bào DTTS được triển khai đầy đủ, bảo đảm đúng nội dung, mức chỉ, đối tượng được thụ hưởng theo quy định. Ban Dân tộc thường xuyên quan tâm chăm lo đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó đã đặc biệt quan tâm các trường hợp người DTTS trên địa bàn, qua đó giúp cho nhiều hộ DTTS vượt qua được khó khăn, phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững. Qua đó đã tạo niềm tin của đồng bào DTTS vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương, Thành phố, góp phần quan trọng xây dựng và củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết dân tộc.

Tại Hội nghị, Ban Dân tộc TP. Hà Nội cũng đã đề ra các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn Thành phố trong năm 2024.

TP. Hà Nội: Tổng kết công tác Dân tộc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *