(Xây dựng) – Mặc dù những sai phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng đã được các cơ quan chuyên môn tỉnh An Giang và UBND thị xã Tịnh Biên (An Giang) chỉ rõ nhưng những biện pháp xử lý vẫn nằm trên giấy, không hề có tác dụng trên thực địa.

An Giang: Đừng xử lý những sai phạm trong khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên “trên giấy”
Các băng tải xây dựng sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại.

Đã kiên quyết…

Cung cấp thông tin cho phóng viên Báo điện tử Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế An Giang (Ban Quản lý) cho biết ngay khi phát hiện những dấu hiệu vi phạm về việc xây dựng những công trình có hành vi lấn, chiếm đất công tại khu vực cửa khẩu Tịnh Biên (phần đất Ban Quản lý được UBND tỉnh An Giang giao đất để quản lý và sử dụng), Ban Quản lý đã tiến hành ngay việc khảo sát, kiểm tra thực tế hành vi vi phạm để tiến hành phối hợp địa phương xử lý.

An Giang: Đừng xử lý những sai phạm trong khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên “trên giấy”
Các băng tải xây dựng sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại.

Theo đó, thời gian qua Ban Quản lý đã phối hợp với UBND thị xã Tịnh Biên và các Sở, ngành có liên quan tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế ghi nhận các công trình sai phạm, lấn chiếm đất công và để việc quản lý sử dụng đất, quản lý hoạt động của doanh nghiệp tại khu vực cửa khẩu Tịnh Biên đúng theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của Ban Quản lý cũng như theo quy định pháp luật.

Ban Quản lý cũng đã gửi các văn bản đề nghị UBND thị xã Tịnh Biên nhanh chóng hỗ trợ chỉ đạo đơn vị chức năng thực hiện xử lý theo tinh thần tại Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh An Giang ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang. Tổ chức nhiều cuộc họp cùng các Sở, ngành và UBND thị xã Tịnh Biên nhằm phối hợp hỗ trợ để sớm giải quyết và xử lý dứt điểm.

Cũng theo thông tin Ban Quản lý cung cấp, thời gian qua UBND thị xã Tịnh Biên (trước đây là huyện Tịnh Biên) đã ban hành nhiều quyết định xử phạt. Ngày 29/12/2022, UBND huyện Tịnh Biên chỉ đạo UBND thị trấn Tịnh Biên (nay là phường Tịnh Biên) kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương và các ông Lê Văn Ghi, Nguyễn Văn Túc.

Đến ngày 13/01/2023, UBND huyện Tịnh Biên đã ban hành các Quyết định số 142/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương số tiền là 40 triệu đồng, Quyết định số 141/QĐ-XPHC xử phạt ông Lê Văn Ghi với số tiền là 20 triệu đồng và Quyết định số 140/QĐ-XPHC xử phạt ông Nguyễn Văn Túc số tiền 30 triệu đồng. Kèm theo các quyết định xử phạt, UBND huyện Tịnh Biên còn yêu cầu các cá nhân, tổ chức nêu trên phải tự tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc xây dựng trên phần đất chiếm.

Trong thông tin UBND thị xã Tịnh Biên cung cấp cho phóng viên Báo điện tử Xây dựng cũng thừa nhận các trường hợp vi phạm của các ông Nguyễn Văn Túc, Lê Văn Ghi và Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương. Các cá nhân, tổ chức này đã có hành vi vi phạm là chiếm đất phi nông nghiệp do Ban Quản lý được UBND tỉnh An Giang giao quản lý, là loại đất được quy hoạch là bãi tập kết, trung chuyển hàng hóa và đất cây xanh cách ly để xây dựng các băng tải trung chuyển hàng hóa nông sản giữa đường bộ và đường thủy.

… trên giấy

Cũng từ thông tin của Ban Quản lý, Biên bản làm việc số 13/BB-UBND ngày 18/04/2023 của UBND thị xã Tịnh Biên có kết luận: “Qua trao đổi, làm việc, phía Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương, Cơ sở kinh doanh Lê Văn Ghi và hộ ông Nguyễn Văn Túc thống nhất và cam kết tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm được nêu trong Báo cáo số 581/BC-BQLKKT ngày 14/4/2023 của Ban Quản lý, cụ thể: Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương: tháo dỡ tất cả công trình vi phạm xây dựng trên đất công (đất quy hoạch cây xanh cách ly); Cơ sở kinh doanh Lê Văn Ghi: Tháo dỡ tất cả công trình vi phạm xây dựng trên đất công (đất quy hoạch cây xanh cách ly); Hộ ông Nguyễn Văn Túc: tháo dỡ tất cả công trình vi phạm xây dựng trên đất công thuộc khu đất quy hoạch bãi tập kết và chuyển hàng hóa”. Thời gian tháo dỡ là 30 ngày (kể từ ngày 19/4/2023 đến ngày 18/5/2023). Nếu hết thời gian quy định mà chưa tháo dỡ thì UBND thị xã Tịnh Biên tiến hành thực hiện theo quy trình (mọi chi phí sẽ do doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân vi phạm chi trả)”.

An Giang: Đừng xử lý những sai phạm trong khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên “trên giấy”
Hoạt động rầm rộ.

Theo thông tin của Ban Quản lý, đến nay việc khắc phục, tháo dỡ vẫn chưa được thực hiện và Ban Quản lý cũng đã có văn bản đề nghị UBND thị xã Tịnh Biên sớm xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, UBND thị xã Tịnh Biên lại khẳng định: Qua công tác vận động của địa phương đến nay các công trình vi phạm trên đất đã được tháo dỡ, cụ thể như sau: Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương đã thực hiện tháo dỡ di dời 6 băng tải ra khỏi phạm vi lấn đất quy hoạch cây xanh cách ly, hiện vẫn còn 1 chòi để máy phát điện và 2 chòi tạm trên đất; Ông Lê Văn Ghi đã thực hiện tháo dỡ, di dời 4 băng tải ra khỏi phạm vi lấn đất quy hoạch cây xanh cách ly, trả lại đất cho Ban Quản lý; Ông Nguyễn Văn Túc đã thực hiện tháo dỡ di dời 1 băng tải và 2 nhà tạm trên đất, hiện vẫn còn 4 băng tải và một số công trình tạm trên đất.

Như vậy, thông tin của UBND thị xã Tịnh Biên cung cấp mâu thuẫn với thông tin của Ban Quản lý và không đúng với thực tế. Trong văn bản trả lời Báo điện tử Xây dựng, Ban Quản lý thừa nhận: “Tuy nhiên đến nay việc khắc phục, tháo dỡ vẫn chưa được thực hiện và Ban Quản lý cũng đã có văn bản đề nghị UBND thị xã Tịnh Biên sớm xem xét xử lý theo quy định pháp luật”.

Thực tế theo quan sát của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, các băng tải xây dựng trái phép vẫn “án binh bất động” tại vị trí cũ, chưa hề được tháo dỡ, di chuyển như thông tin của UBND thị xã Tịnh Biên cung cấp. Thời điểm này, các băng tải vẫn hoạt động rầm rộ để đưa lúa từ Campuchia về Việt Nam.

Trả lời về hướng xử lý trong thời gian tới, UBND thị xã Tịnh Biên khẳng định tiếp tục phối hợp cùng Ban quản lý mời làm việc, yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương và ông Nguyễn Văn Túc phải nghiêm chỉnh chấp hành việc khắc phục sai phạm để trả lại mặt bằng sạch cho Ban Quản lý. Nếu không chấp hành thực hiện thì UBND thị xã Tịnh Biên sẽ thực hiện các biện pháp theo quy trình quy định pháp luật để xử lý dứt điểm theo lộ trình thời gian quy định.

Để bảo đảm thực hiện tốt theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh được nêu trong báo cáo ngày 20/4/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xử lý công trình trái phép trong khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên: “UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan xử lý dứt điểm, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trong khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên theo quy định”.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, Ban Quản lý khẳng định tiếp tục đôn đốc và phối hợp với UBND thị xã Tịnh Biên xử lý theo đúng trách nhiệm trên cơ sở quy định tại Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh An Giang về ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hy vọng quyết tâm của Ban Quản lý và UBND thị xã Tịnh Biên không chỉ thể hiện trên giấy mà phải bằng những hành động quyết liệt trên thực địa để người dân và doanh nghiệp tin vào sự nghiêm minh và công bằng của pháp luật, để dư luận không cho rằng các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương bao che cho sai phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win