(Dân sinh) – Trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh Kiên Giang có gần 30.000 lao động có việc làm, đạt 84,5% kế hoạch.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kiên Giang) tư vấn việc làm cho người lao động.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kiên Giang, 9 tháng năm 2023, hầu hết các địa phương trong tỉnh đều mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. Hàng trăm lao động là người dân tộc thiểu số được đào tạo các ngành, nghề như xây dựng, trang điểm, điện dân dụng, điện lạnh, tin học văn phòng, đan sản phẩm thủ công…

Người lao động học nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo. Riêng người học nghề thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo… được hỗ trợ thêm các khoản như tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học; tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên…

Kết quả sau đào tạo nghề và liên kết tư vấn, giải quyết việc làm 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh Kiên Giang có gần 30.000 lao động có việc làm, đạt 84,5% kế hoạch.

Để thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện công tác xây dựng, đổi mới chương trình, giáo trình và phương thức đào tạo từ nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp các đoàn thể điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động người dân trên địa bàn tham gia học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *