(Xây dựng) – Ngày 16/11/2023, Ban tổ chức Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2021 đã ban hành Thông báo số 02/TB-BTC kết quả xét chọn Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2021. Theo đó 6 tác phẩm kiến trúc của 6 kiến trúc sư – nhóm kiến trúc sư thuộc Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên đạt giải.

6 tác phẩm kiến trúc đạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2021
Công trình “Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên” của tác giả: Kiến trúc sư Nguyễn Văn Cường – Kiến trúc sư Phan Chính Hiển đạt Giải B Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2021.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992. Sau đó, được tổ chức theo định kỳ 5 năm một lần, trở thành một trong những giải thưởng truyền thống ở lĩnh vực văn học nghệ thuật của tỉnh. Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2021 là giải thưởng lần thứ 7 được tổ chức trong vòng 31 năm qua.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2021 nhằm tôn vinh, lưu giữ, quảng bá các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật của tập thể, cá nhân có giá trị, chất lượng đã được công bố, được khẳng định qua thời gian và công chúng đánh giá cao; tôn vinh các giá trị sáng tạo của văn nghệ sĩ Thái Nguyên trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới, con người mới.

6 tác phẩm kiến trúc đạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2021
Công trình “Tòa nhà chung cư TNG Village” của kiến trúc sư Nguyễn Trọng Hà (Chủ nhiệm CLB Kiến trúc sư trẻ Thái Nguyên) đạt Giải A.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2021 có nhiều điểm mới về quy mô, phạm vi, cơ cấu, giá trị các giải thưởng; huy động nhiều tác giả, nhóm tác giả ở khắp mọi miền tổ quốc và ở nước ngoài có tác phẩm viết về Thái Nguyên.

Với 204 tác phẩm, công trình tham dự giải thưởng, Hội đồng Giám khảo các cấp của 11 chuyên ngành đã phân tích, đánh giá, chấm điểm, so sánh một cách hợp lý, khoa học, khách quan và đề nghị 70 tác phẩm/nhóm tác phẩm/công trình đạt giải. Cụ thể bộ Giải thưởng gồm 9 Giải A, 18 Giải B, 21 Giải C và 22 Giải Khuyến khích.

Đặc biệt, tại chuyên ngành kiến trúc, 6 tác phẩm kiến trúc của 6 kiến trúc sư thuộc Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên đã được xác nhận giải.

Cụ thể: Kiến trúc sư Nguyễn Trọng Hà (Chủ nhiệm CLB Kiến trúc sư trẻ Thái Nguyên) đạt Giải A với Công trình “Tòa nhà chung cư TNG Village”. Kiến trúc sư Bùi Quang Hưng (Phó Giám đốc Sở Xây dựng – Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên) đạt Giải B với Công trình “Nhà ở gia đình (H-House)”. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Cường (Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên) và cộng sự – kiến trúc sư Phan Chính Hiển đạt Giải B Công trình “Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên”. Kiến trúc sư Đỗ Thị Bình và Phạm Thị Hạnh đạt Giải C với Đồ án “Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Cây Bòng”. Kiến trúc sư Nguyễn Bá Mạnh và Đào Thanh Tùng đạt Giải C với Công trình “Trung tâm viễn thông công nghệ thông tin và kinh doanh VNPT Thái Nguyên”. Công trình “Nhà vệ sinh từ chai nhựa tái chế” của kiến trúc sư Trần Hải Hưng đạt Giải Khuyến khích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *